دروس ارايه شده در نيمسال 941 :

نیمسال هفتم

پیشنیاز

تعداد واحد

عنوان درس

نوع درس

کد  درس

ردیف

عملی

نظری

مكانيك تراكتور

-

3

مباني داشت و برداشت

تخصصی

1424139

1

همزمان با مكانيك تراكتور

1

-

كارگاه داشت و برداشت

تخصصی

1424140

2

ديناميك

-

3

ارتعاشات

تخصصی

1424141

3

معادلات ديفرانسيل

1

2

خواص فيزيكي و مكانيكي محصولات كشاورزي

تخصصی انتخابي

1424142

4

-

1

-

كارگاه ماشين ابزار (1)

تخصصی

1424137

5

-

-

2

متون اسلامي

عمومی

3500106

6

-

-

2

پروژه

تخصصی

1424126

7

 

3

12

جمع واحد            15

 

تماس با ما

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

آمار بازدیدکنندگان

2
16
69284