دکتر محمدي گل

مرتبه علمی :استادیار

زمینه فعالیت و تخصص: طيف سنجي- مدلهاي طبقه بندي

پست الکترونیکی :

صفحه شخصی (cv)

تماس با ما

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

آمار بازدیدکنندگان

2
17
59085