دکتر عبدالله ایمان‌مهر    

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: خواص و رئولوژي محصولات

انتقال مواد

E-mail: a-imanmehr@araku.ac.ir

رزومه (CV)

تماس با ما

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

آمار بازدیدکنندگان

1
15
70474