آزمایشگاه ها و امکانات

آزمایشگاه ها و امکانات:

1- کارگاه ماشین های کشاورزی

2- کارگاه موتورهای احتراقی

3- کارگاه مکانیک تراکتور

4- آزمایشگاه هیدرولیک

5- آزمایشگاه خواص محصولات

6- کارگاه نقشه کشی صنعتی

تماس با ما

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

آمار بازدیدکنندگان

1
8
69276